Választás lépésről lépésre VI. – Kampányravaló

A jól végzett munka fejében az egyéni választókerületi képviselőjelöltek és az országos listát állítani képes pártok, nemzetiségek az államkasszához fáradhatnak. Az egyéni jelöltek fix összegre jogosultak, a pártok és nemzetiségiek számára a költségvetés támogatási alapot határozott meg, amelyhez viszonyítva a pártok az egyéni jelöltek számának, a nemzetiségiek a nemzetiségi kvóta arányában részesülnek támogatásban.

A kevesebb több

egyéni választókerületek mnoMíg az előző választáson a jelenleginél kb. 40 %-kal kisebb választókerületekből több ajánlószelvényt – 750 db – kellett begyűjtenie annak, aki egyéni képviselőként jelöltette magát, addig a jelenlegi választáson nagyobb választókerületekből kevesebb – 500 – aláírás is elegendő, hogy valaki képviselőjelölt legyen. Ráadásul most egy választó több jelöltet is ajánlhatott. Így aztán, míg 2010-ben az egyéni képviselőjelöltek száma 176 választókerületben alig került 800 fölé (810), addig idén 106 választókerületben, 1500 fölé (1558) került.
2010-ben hat párt állított országos listát (5 önálló, és 1 közös), addig idén 18 (16 önálló és 2 közös) országos pártlistát, illetve 13 nemzetiségi listát vettek nyilvántartásba.

Fogd a pénzt és …

A költségvetésből minden egyéni választókerületi képviselőjelölt egymillió forint támogatást kap. A jelölt kizárólag a kampányát – lásd erről korábbi, Kampánykiskáté című cikkünket – finanszírozhatja ebből az összegből. Azt is csak a választási időszak alatt és csak a dologi kiadásokat. A kincstár kártyafedezeti számlát nyit, kincstári kártyát bocsát ki. A kártyafedezeti számláról kifizetést vagy átutalást lehet teljesíteni. Készpénz nem vehető fel. De a képviselőjelölt dönthet arról is, hogy a támogatás igénybevételéről lemond és azt az őt jelölő párt rendelkezésére bocsátja.
Az országos listát állító pártok és a nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatok költségvetési támogatási alapja 995 millió Ft.

Ez hogy jött ki?

Úgy, hogy a megszerezhető összes mandátumot – 199 – megszorozták ötmillióval. Az országos listát állító pártok a jelöltállítással arányos mértékű költségvetési támogatásra jogosultak. A közös listát állító pártok a költségvetési támogatás tekintetében egy pártnak számítanak. A költségvetési támogatás az alábbiak szerint alakul:

minimális képviselőszám támogatás %-ban támogatás millió forintban
27 15 149,25
54 30 298,5
80 45 447,75
106 60 597

A nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatok együttesen a költségvetési támogatási alapjának 30%-ával megegyező összegű támogatásra, azaz 298,5 millió forintra jogosultak. Ennek kétharmadát kvóta szerint (egy nemzetiségi választópolgárra jutó támogatás), egyharmadát pedig egyenlő arányban kell felosztani az országgyűlési képviselők általános választásán nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatok között.

A támogatás kizárólag a választási kampányidőszak alatt, a választási kampánytevékenységgel összefüggő kiadások finanszírozására fordítható. Egy-egy jelölt vagy párt részére ugyanakkor a választási kampányra fordítható összes költség korlátozott. A választási kampányidőszak alatt, a választási kampánytevékenységgel összefüggő kiadások finanszírozására jelöltenként legfeljebb ötmillió forintot fordítható. A kincstár által biztosított összegen felüli forrásokra a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szabályait kell alkalmazni.

Még vár a nagy beszélgetés

A jelöltnek a választást követően a kapott állami támogatással el kell számolnia. Ha nem számol el, akár a támogatás kétszeresét is köteles a kincstári számlára befizetni. Mindenképpen vissza kell fizetnie a kapott támogatást, ha nem szerzi meg a választókerületében leadott szavazatok legalább 2%-át, vagy a választási eljárásról szóló törvény alapján kiesik (tehát ha lemond, törlik a névjegyzékből, vagy elveszti a választhatóságát).
A pártnak a jelöltjei által rendelkezésre bocsátott támogatásról összesített elszámolást kell benyújtania. A kétszeres visszafizetési, a 2 %-os és a kiesési szabály itt is érvényes.
Az egyéni választókerületi jelöltjeinek száma alapján kapott támogatást akkor köteles egészben visszafizetni, ha a pártlista a választáson kiesik (tehát ha a listát visszavonja, a listán szereplő valamennyi jelölt kiesik, vagy ha törlik a jelölő szervezetek nyilvántartásából), illetve azt a részét, amelyet olyan jelölt után vett igénybe, aki kiesett, ha ezzel a jelöltek száma a táblázatban jelzett a minimum alá esne, amely alapján a támogatást kapta.

Nyilvánosság

Minden jelöltnek és jelölő szervezetnek az országgyűlési választást követő 60 napon belül a Magyar Közlönyben nyilvánosságra kell hoznia a választásra fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegét, forrását és felhasználásának módját.

Forrás: 2013. évi LXXXVII. törvény az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről; 1989. évi XXXIII. törvény a pártok működéséről és gazdálkodásáról; 69/2013. (XII. 29.) NGM rendelet az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek támogatásáról;
Kép forrása: mno.hu

Címke: , , , , , , , ,